Cele Fundacji

 1. Działalność z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, w tym:
  1. pomoc osobom z zaburzeniem osobowości borderline i z doświadczeniem kryzysu psychicznego,
  2. integracja oraz reintegracja społeczna i zawodowa osób z zaburzeniem borderline i z doświadczeniem kryzysu psychicznego,
  3. działania destygmatyzujące oraz budujące przychylne postawy wobec osób z zaburzeniem borderline i doświadczeniem kryzysu psychicznego,
  4. walka z wykluczeniem społecznym i zawodowym osób z zaburzeniem borderline i z doświadczeniem kryzysu psychicznego,
  5. podejmowanie inicjatyw podwyższających poziom świadomości społecznej na temat zaburzenia osobowości borderline i kryzysów psychicznych,
  6. działania związane z ochroną i promocją zdrowia psychicznego.
 2. Działalność kulturalna, w tym aktywizacja artystyczna osób z zaburzeniem borderline i z doświadczeniem kryzysu psychicznego.
 3. Działalność oświatowa i naukowa, w tym:
  1. popularyzowanie rzetelnej wiedzy o zaburzeniu osobowości borderline oraz kryzysów psychicznych i możliwościach ich leczenia,
  2. działalność badawcza w zakresie zaburzenia osobowości borderline.
 4. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi są: działalność naukowa, dobroczynna, oświatowa, ochrona zdrowia i pomoc społeczna.
Logo Fundacji zPogranicza

Sprawozdanie merytoryczne za 2022 rok